Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Informuję Cię, że ja – Michał Nosowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Nosowski Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Freytaga 12/3, 87-100 Toruń, jestem administratorem Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się ze mną, pisząc do mnie wiadomość elektroniczną na adres kontakt@mnosowski.pl lub wysyłając do mnie list na adres podany powyżej.

Dlaczego przetwarzam Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, takich jak negocjacje, ustalenie zakresu usługi lub złożenie oferty. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzanie również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tzn. moich), takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

Czy dane będą przekazane komuś jeszcze?

 

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością korzystam niekiedy z usług podwykonawców i podmiotów, świadczących na moją rzecz różne usługi. Dane osobowe podane przez Ciebie mogą być przekazane:

  1. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi serwerowe,

  2. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi księgowe.

Podmiotem świadczącym na moją rzecz usługi serwerowe i usługi hostingu poczty elektronicznej jest  Microsoft Ireland Operations Ltd, który jest podmiotem zależnym od Microsoft Corporation Inc. Microsoft Corporation Inc jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active. Microsoft Ireland Operations Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Czym jest wspomniana Tarcza Prywatności? To specjalny program, na mocy którego organizacje z USA mogą zobowiązać się do przestrzegania reguł przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w UE. Ma to na celu zapewnienie wyższego bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej, których dane osobowe są przekazywane do USA. Program ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy specjalnej decyzji wykonawczej, z którą możesz zapoznać się tutaj. Stanowi to podstawę do przekazania danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, zgodnie z treścią przepisu art. 45 RODO.

Jak długo będę przetwarzał Twoje dane osobowe?

 

Będę przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta, mogę je przetwarzać również przez okres do upływu jednego roku po zakończeniu negocjacji. Jeżeli umowa zostanie zawarta, będę przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zakończeniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych. Po tym czasie dokonam usunięcia danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa?

 

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane przeze mnie w związku z moim prawie uzasadnionym interesem, możesz złożyć również sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ze mną.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Projekt: Michał Nosowski, Toruń, 2019