Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Informuję Cię, że ja – Michał Nosowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Nosowski Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Freytaga 12/3, 87-100 Toruń, jestem administratorem Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się ze mną, pisząc do mnie wiadomość elektroniczną na adres kontakt@mnosowski.pl lub wysyłając do mnie list na adres podany powyżej.

Dlaczego przetwarzam Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy mną a Twoim pracodawcą (lub innym podmiotem, z którym współpracujesz), który wskazał Ciebie jako osobę kontaktową. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzanie również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tzn. moich), takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Czy dane będą przekazane komuś jeszcze?

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością korzystam niekiedy z usług podwykonawców i podmiotów, świadczących na moją rzecz różne usługi. Dane osobowe podane przez Ciebie mogą być przekazane:

  1. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi serwerowe,

  2. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi księgowe.

Podmiotem świadczącym na moją rzecz usługi serwerowe i usługi hostingu poczty elektronicznej jest  Microsoft Ireland Operations Ltd, który jest podmiotem zależnym od Microsoft Corporation Inc. Microsoft Corporation Inc jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active. Microsoft Ireland Operations Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Czym jest wspomniana Tarcza Prywatności? To specjalny program, na mocy którego organizacje z USA mogą zobowiązać się do przestrzegania reguł przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w UE. Ma to na celu zapewnienie wyższego bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej, których dane osobowe są przekazywane do USA. Program ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy specjalnej decyzji wykonawczej, z którą możesz zapoznać się tutaj. Stanowi to podstawę do przekazania danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, zgodnie z treścią przepisu art. 45 RODO.

Jak długo będę przetwarzał Twoje dane osobowe?

Będę przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres wykonania umowy z Twoim pracodawcą (lub innym podmiotem, z którym współpracujesz) oraz przez okres po jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zakończeniu nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Projekt: Michał Nosowski, Toruń, 2019